Aramis nv
Facbeook
 
 

Hercules RO installatie

High flow omgekeerde osmose, systeem voor hoge werkdrukte. Oplossingen voor het ontzouten en drinkbaar maken van brak water, bronwater en zeewater.

Voor ontzilting als plug-and-play container klik hier


Opbouw van een Aramis Hercules Omgekeerde Osmose installatie


 Zandfilter:

In de eerste filtratiestap wordt het onbehandeld water over een zandfilter gestuurd. Deeltjes groter dan 30µ blijven achter op het zandbed. In combinatie met luchtinspuiting wordt het 2 waardige ijzer geoxideerd en in het zandbed afgefilterd. Een automatisch spoelsysteem zorgt er voor de het zand gezuiverd wordt.

 

 Voorfiltratie:

In de voorfiltratie worden kleine partikels tot 5 à 1 µ uitgefilterd. De behuizing is in RVS 316 uitgevoerd; De Filterzakken hebben een zeer groot filteroppervlak en zijn makkelijk en snel vervangbaar.


 Hoge drukpomp:

De frequentie gestuurde centrifugaalpomp  zorgt voor de nodige werkdruk. De werkdruk is afhankelijk van de te verwijderen hoeveelheid zout. De frequentiesturing zorgt dat het vermogen zo optimaal mogelijk wordt benut.

 

 Antiscalent dosering:

Door middel van een nauwkeurige doseerpomp wordt in het onbehandelde water een eigen ontwikkeld antiscalent product toegevoegd. De anti-scalent is een vloeibaar product, samengesteld uit verschillende polymeren en sequestreermiddelen. Door zijn unieke samenstelling en steunend op een nieuwe polymeertechnologie, zal de calcium en magnesium ionen in oplossing blijven en zal kalkafzetting op de membranen vermeden worden, daarenboven zullen bestaande afzettingen langzaam worden verwijderd.

 

 Drukbuizen en membranen:

De keuze van het type membraan is in afhankelijk van de hoeveelheid zout in het te behandelen water. Hierin onderscheiden we de “Fowling Resistent “en de “Low Energie” membranen. Aan de hand van de wateranalyse wordt in de voorstudie het concept vastgelegd. Al naargelang de dagelijkse waterbehoefte worden het aantal membranen en drukbuizen berekend. De drukbuizen zijn van zeer hoge kwalitatieve corrosievrije epoxy FRP, bestand tot drukken van 450 PSI.

 

 CIP Installatie:

De CIP installatie is voorzien om ter plaatse op eenvoudige snelle en accurate manier het onderhoud uit te voeren. Dmv een mengsel aan te maken en gebruik te maken van de onderhoudsfunctie kunnen de membranen gereinigd worden. Indien gewenst kan u steeds gebruik maken van “Aramis Maintenance system”.

 

 Stuurkast:

De zelfontwikkelde stuurkast van Aramis is voorzien van een Unitronix PLC. Een heel overzichtelijk display geeft u de nodige informatie en werkingstoestand van de installatie. Spoeltijden, bedrijfsgegevens, waterkwaliteit,drukken, debieten….zijn op een eenvoudige manier uit te lezen. Indien gewenst kan het systeem uitgevoerd worden met een GPRS systeem.

 

 UV installatie:

Indien het geproduceerde water gebuikt wordt voor drinkdoeleinden, dan kan de Aramis Hercules uitgerust worden met een UV desinfectie. Het water wordt door een doorstroomarmatuur  gestuurd waarin licht wordt opgewekt met een golflengte van minder dan 280 nm (korte golven). Stralen met deze golflengte hebben de capaciteit om DNA te beschadigen, en dit kan ingezet worden om micro-organismen te vernietigen.

 

 

Technische specificaties


Model nr.


Liter/uur m³/dag Zoutrecuperatie
HE05 5.000 120 96-99%
HE10 10.000 240 96-99% 
HE15 15.000 360 96-99%
HE20 20.000 480 96-99%
HE25 25.000 600 96-99%
HE30 30.000 720 96-99%
HE35 35.000 840 96-99%
HE40 40.000 960 96-99%
HE50 50.000 1000 96-99%